home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

1 marca 2022, godz. 9.00 online
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O NIEMCZECH
Ankieta wirtualna
rejestracja jest wymagana

DLA KOGO?

Dla uczniów różnych typów szkół.

JAKI JEST CEL ANKIETY?

Celem jest nie tylko sprawdzenie wiedzy uczniów o Niemczech oraz funkcjonowania wirtualnej formy, która będzie zastosowana w organizowanym w marcu konkursie o Austrii.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do ankiety o Niemczech przyjmowane będą do 25.02.2022 r. poprzez formularz zgłoszeniowy w formularzach Google : link do formularza
Po wpłynięciu zgłoszenia prześlemy na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz prośbę o uzupełnienie w załączniku excel nazwisk i imion uczestników. Uczniom nadane zostaną numery identyfikacyjne uczestnika konkursu. W konkursie będą mogły wziąć udział osoby zgłoszone z nadanym numerem identyfikacyjnym

PRZEBIEG

Zadaniem nauczyciela przeprowadzającego ankietę o Niemczech w szkołach będzie przygotowanie sali, w której zadania konkursu będą udostępnione uczniom na ekranie lub tablicy multimedialnej w wersji tekstowej oraz dźwiękowej (opcję można wyciszyć).
Należy połączyć się - najlepiej przy użyciu kamery - podając w nazwie nazwisko / skrót nazwę szkoły i miejscowość. Możliwość połączenia będzie od godziny
8.45 do godz. 9.00.
Punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczniemy prowadzenie spotkania i publikowanie zadań ankiety. Uczestniczyć w nim będą mogły grupy przyjęte wcześniej na spotkanie. Po rozpoczęciu spotkania nie będzie możliwości dołączenia do konkursu.
Uczestnicy ankiety mogą pracować na swoich smartfonach lub komputerach stacjonarnych z dostępem do internetu w formularzu Google. Link do formularza odpowiedzi (uwaga! nie będą w nim widoczne pytania) udostępniony zostanie uczniom od godziny 8.55 na stronie www.ba.wbp.opole.pl Informacja będzie także podana na planszy organizacyjnej na spotkaniu zoom. Ankieta składać się będzie z 20 zadań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru. Uczeń zaznacza do każdego zadania po jednej odpowiedzi.

WYNIKI

Wyniki w formularzu wirtualnym będą anonimowe. Natomiast każdy zgłaszający Nauczyciel otrzyma e-mailem wyniki uczniów, klucz do odpowiedzi oraz Zaświadczenie o zorganizowaniu ankiety w szkole oraz Zaświadczenie o udziale w ankiecie dla uczniów.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY pod nr 77 47 47 085 oraz e-mailowy: ba@wbp.opole.pl.

DO POOBRANIA:
Regulamin ankiety (PDF)

PO ANKIECIE
Prezentacja z pytaniami (PDF)
Klucz z odpowiedziami (PDF)

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl