home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA
(wrzesień-czerwiec) :

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

GODZINY OTWARCIA
(lipiec-sierpień) :

poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 11.00-18.00
środa 11.00-16.00
czwartek 11.00-18.00
piątek 11.00-16.00

Otwarcie wystawy
ZAMKOWE OPOWIEŚCI
Szlachta na Ślasku

7 października 2013, godz. 17.00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20

Oprawa muzyczna:
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej
w Opolu

Zaproszenie w PDF

Ekspozycja do 30 listopada 2013
galeria czynna wt - sob 10.00- 16.00

Oprowadzanie po wystawie dla grup zorganizowanych po uprzednim zgłoszeniu : kontakt

Wystawa przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu we współpracy z
Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen(Hösel), Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Trofea myśliwskie ze zbiorów Andrzeja Giedrojcia.

W ramach 10 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim

O wystawie:
Przez prawie tysiąc lat szlachta stała na czele hierarchii społecznej w Europie, ciesząc się wieloma przywilejami. Wielka własność ziemska była, szczególnie na Śląsku, ekonomiczną podstawą zaangażowania szlachty na niwie społecznej, kulturalnej i religijnej. Z posiadaną ziemią związana była często produkcja rolna. Szlachta ziemska zobowiązana była do wierności wobec swego władcy oraz służby wojskowej.
Szlachta na Śląsku była bardzo zróżnicowana pod względem pochodzenia, posiadanego majątku i znaczenia. Poprzez zmiany dynastyczne jedne rody dochodziły do władzy, a inne traciły na znaczeniu. Piastowie, pierwszy arystokratyczny ród na Śląsku, wymarli w końcu XVII wieku. Po przejęciu Śląska przez Habsburgów w 1526 roku, utrzymywano nadal intensywne kontakty z Morawami i Czechami. Nowa orientacja w dziedzinie wyznaniowej w XVI w. podzieliła szlachtę. Liczne rody szlacheckie, ze względu na swoją polityczno-wyznaniową opozycję wobec cesarza, straciły przywileje i majątki. Szlachta ziemska na Dolnym Śląsku w przeważającej mierze przeszła na wyznanie ewangelicko-augsburskie, natomiast szlachta górnośląska składała się od przełomu wieków XVII i XVIII w większości z katolików. Szlachta dolnośląska zajmowała się głównie administracją dóbr ziemskich, natomiast na Górnym Śląsku, wiele rodów szlacheckich wzbogaciło się dzięki wydobyciu złóż węgla i cynku.
Podział Górnego Śląska po I wojnie światowej i utrata majątków pod koniec II wojny światowej dotkliwie dotknęły szlachtę śląską. Związana z tym była również formalna utrata przywilejów stanowych, które zastąpił nowy, demokratyczny porządek. Mimo utraty swoich majątków, stanowiących ekonomiczną podstawę ich bytu, rody dalej pielęgnowały świadomość tradycji stanu szlacheckiego.

Na wystawie pokazane są historie rodów szlacheckich oraz interesujące biografie wyróżniających się postaci - ludzi, którzy stali się symbolami błyskotliwych karier, bądź społecznego poświęcenia. Odnajdziemy tu znane rody, takie jak Tiele-Wincklerów, Ballestremów, Schaffgotschów, Haugwitzów czy Hencklów von Donnersmarck i Hochbergów oraz rozgałęzioną rodzinę Hohenlohe. Wszyscy oni czerpali ogromne zyski z posiadłości ziemskich oraz rozwijającego się bujnie przemysłu, budowali pałace i wille, zakładali ogrody, gromadzili kolekcje dzieł sztuki i trofea myśliwskie. Rody te przeznaczały również znaczne sumy na stworzenie dobrych warunków dla pracujących w hutach, kopalniach i innych zakładach robotników. Podnosiły standard ich życia przez budowę osiedli, szpitali, szkół i popularnych ochronek. Były także fundatorami licznych kaplic i kościołów.

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl