home o nas WBP księgozbiór usługi archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

Sesja naukowa
PRZEKRACZANIE GRANIC I RUCHY MIGRACYJNE.
Doświadczenie obcości i zjawisko integracji w literaturze oraz w życiu codziennym Austrii, Niemiec, Szwajcarii
i Polski.

Sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego i WBP w Opolu - Bibliotekę Austriacką

Sesja naukowa odbędzie się
w języku niemieckim

5 kwietnia 2013, godz. 9.00-15.00
WBP w Opolu,
ul. Piastowska 20

Migracja jest jednym z najstarszych doświadczeń człowieka, które nie straciło i nadal nie traci aktualności. Współczesny dyskurs na jej temat dowodzi, że stała się ona dziś wyzwaniem dla wielu europejskich społeczeństw; w Austrii, podobnie jak w Niemczech i w Szwajcarii problemy związane z migracją należą do najbardziej kontrowersyjnych. Ponieważ współcześnie ludzie masowo emigrują za granicę, aby tymczasowo lub na stałe żyć i pracować w społeczeństwach przyjmujących, debata publiczna dotycząca migracji ulega, siłą rzeczy, poszerzeniu o takie tematy, jak przemiany demograficzne, podziały społeczne i sprawiedliwość społeczna, uzależnienie od pomocy społecznej w środowisku migrantów, migracja elit, samoizolacja drugiego pokolenia migrantów, islamofobiczne zakazy budowy meczetów czy tolerancja religijna. Austria, Niemcy i Szwajcaria określiły tak zwane "kryteria integracji", obejmujące m.in. znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie. Austria wprowadziła ponadto tzw. czerwono-biało-czerwoną kartę, mającą umożliwić zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich, jak również by móc przeciwstawić się wzrastającej fali ksenofobii. W Austrii - podobnie jak w Niemczech i Szwajcarii - istotne staje się pytanie, jak wyglądałaby historia, współczesność i przyszłość tychże państw bez emigrantów? A jakie stanowisko zajmuje Polska wobec fenomenu migracji?

Sesja naukowa odbędzie sie w ramach obchodów JUBILEUSZU 20-LECIA BIBLIOTEKI AUSTRIACKIEJ W OPOLU. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego i Biblioteka Austriacka planuje wydanie tomu:

Przekraczanie granic i ruchy migracyjne. Doświadczenie obcości i zjawisko integracji w literaturze oraz w życiu codziennym Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Program sesji naukowej w języku niemieckim:

Moderation: Mag. Monika Wójcik-Bednarz
9.00-9.30
Prof. Andrea Rudolph
Körperchleier und Entschleierung in Friedrich Hebbels
tragischer Zuspitzung Gyges und sein Ring
9.30-10.00
Łukasz Twardawa
Kopftuch als Symbol der fehlgeschlagenen Integration?
Moderation: Prof. Andrea Rudolph
10.00-10.30
Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik
Exilerfahrungen als eine Facette der Migration.
Der fremde Blick deutscher Schrifsteller(innen)
des 19. Jahrhunderts auf die Schweiz
10.30-11.00
Mag. Izabela Kurpiela
Risse im Selbstporträt.
Facetten der Fremdheit im Roman von René Schickele Der Fremde
11.00-11.30
Pause
11.30-12.30
Mag. Marek Sitek, Mag. Daniel Macioł
Das Fremde und Ich... denn auf uns kommt's an!
Werkstattprojekt
(Veranstaltung verläuft parallel zum weiteren Vortragsprogramm)
Moderation: Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik
11.30-12.00
Dr. Małgorzata Jokiel
Das Leben zwischen den Sprachen und Weltbildern.
Übertragung - eine Metapher
12.00-12.30
Mag. Monika Wójcik-Bednarz
Zwischen den Kulturen schreiben - zeitgenössische Literatur
der Migranten in Österreich
Moderation: Prof. Maria Katarzyna Lasatowicz
12.30-12.45
Berichte aus der Werkstatt
13.00-13.30
Dr. Daniela Ploch
Didaktisierung von Migrantenliteratur
13.30-14.00
Mag. Marek Sitek
Achtung! Fußangeln! Interkulturalität als Evidenzträger
bereichernder Heterogenität. Zur Höflichkeitsforschung
im Dienste deutsch-polnischen Miteinanders
Zobacz pełen program obchodów
JUBILEUSZU 20-LECIA BIBLIOTEKI AUSTRIACKIEJ W OPOLU

Zobacz pełny program 13. Wiosny Austriackiej

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl